Ministerul Educaţiei Naţionale: www.edu.ro

                              Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea: www.isjvn.vn.edu.ro

                Casa Corpului Didactic Vrancea: www.ccdfocsani.ro

Olimpiade.ro:www.olimpiade.ro