Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii( CEAC)

 

 

1. Roşculescu Ştefania - prof. gr. I, titular, coordonator

2.  Chipăilă Mia

3. Chipăilă Mihaela - prof. înv. preşcolar, gr. I, membru

4. Maftei Daniela - prof. înv. primar, gr. I, lider sindical

5. Tupă Nicuţa - reprezentant al comunităţii locale

6. Lepădatu Manuela - reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor